جلسه سوم

بسمه تعالی

«امام حسین (ع) و تبیین موانع تحقق هدف انبیاء (ع)»

جلسه سوم

*    سوال: هدف انبیاء چه بوده است؟ کمال و سعادت انسانی، کمال حقیقی انسان

هدف انبیاء (ع) کمال و سعادت حقیقی انسانهاست؛

 

انسان ساختن انسان­ها و آدم شدن افراد بشر در 3 زمینه است:
  1. زندگی فردی
  2. زندگی خانوادگی
  3. زندگی در نظام اجتماعی

*    سوال: آیا ادعای تحقق جامعه ایده آل از طریق پیامبران در دین داده شده است؟ ما چه معرفتی نسبت به وحی داریم؟

افراد دو دسته می­شوند:  
1- وحی را قبول می­کنند ولی صرفا در شئون شخصی؛ وحی برای نظام اجتماعی و جمعی (امور اقتصادی، اجتماعی و ...) کاری نمی تواند بکند.   2- وحی را قبول می­کنند و همانگونه که جنبه ملکوتی فرد می تواند بر جنبه مُلکی اش سیطره یابد، وحی راه سیطره بُعد ملکوتی اجتماعی بر مُلکی اش را هم ارائه کرده است.

 

نظام اجتماعی در نگرش الهیون:

همانطور که در بُعد فردی رشد زمانی است که جنبه ملکوتی بر مُلکی انسان، سیطره یابد، در بعد اجتماعی ما هم سیطره ملکوت بر مُلک مطرح می­شود و وحی آمده است این را بیاموزاند.

 

یکی از دلایل تحقق نیافتن هدف انبیاء اختلاف نظر پیروان مکتب انبیاء و معتقدین وحی، نسبت به کارایی وحی است و معتقدند وحی برای نظام اجتماعی کارایی ندارد و برای جامعه ایده آل بایستی به سمت مکاتب و نظام­های فکری دیگری رفت.

دو راه برای اثبات وجود دارد:

 

 
1- درون دینی: الف) قرآن
  1. سوره مبارکه احزاب، آیه 36
  2. سوره مبارکه یوسف، آیه 40
  3. سوره مبارکه انعام، آیه 57
ب) روایات   2- برون دینی
   
 

 

*    طرح مشکل در مورد آیه 36 سوره مبارکه احزاب: در بعضی تفاسیر، منظور از قضا و حکم در این آیه را در امور شخصی و خانوادگی بیان کرده اند. گفته اند حکم حداقلی است و در محدوده امور دنیوی نیست.

 

پاسخ:

 

1-از کجای آیه آمده است که مختص خانواده است؟ اگر عبارتی قید نداشت، مطلق است و در این آیه مقید به امری نشده است پس باید مطلق باشد. 

2-با توجه به آیات دیگر، معلوم و تصریح می شود و قرینه دارد که مطلق است: مثل سوره مبارکه یوسف آیه 40 و سوره مبارکه انعام آیه 57

*    طرح شبهه در مورد آیه 36 سوره احزاب: میگویند اگر آیه را قبول کنیم و عمل کنیم، دیکتاتوری می­شود، قلدری خدا را نشان میدهد.

 

پاسخ:

آیا از خدا بالاتر برای نظر دادن، قضاوت کردن و حکم دادن که تشریع حکم سازگار با تکوین وجودی ما باشد وجود دارد؟ آیا اگر پزشکی حکمی می­دهد و ما عمل می­کنیم این دیکتاتوری و قلدری دکتر است؟ این آیه بیان کننده زیر بار اندیشه درست رفتن است، چه کسی جز خداوند احاطه بر کل عالم دارد که قضای او و حکم او پیوند درست در همه امور عالم باشد؟

 

برداشت سرکار خانم جعفری از جلسه سوم