2-آیا طبق آیات قرآن دین اسلام جهانگیر خواهدشد؟ پس چرا چنین امری تاکنون اتفاق نیافته و بناست کی و چگونه تحقق بیابد؟

آیا طبق آیات قرآن دین اسلام جهانگیر خواهدشد؟ پس چرا چنین امری تاکنون اتفاق نیافته و بناست کی و چگونه تحقق بیابد؟ 

بله، آیات زیادی در قرآن آمده که نشان می دهد دین اسلام جهان گیر خواهد شد که نمونه ای از آنها را ذکر می کنیم:

 هُوَ الَّذِی اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَکَفَی بِاللَّهِ شَهِیدًا ﴿سوره فتح آیه 28﴾

او کسی است که رسولش رابا هدایت ودین حق فرستاد تا آنرا برهمه ادیان پیروز کند و کافی است که خداگواه این موضوع باشد.

اگر به مضمون این آیه توجه نماییم در می یابیم که این آیه صراحتاً بیان می‌دارد که دین اسلام باوجود مخالفت ها وعنادی که مشرکین دارند جهانگیر خواهدشد، در این باره از حضرت علی(ع) نقل شده است:

«به خدایی که جانم در دست اوست،‌ هیچ شهر و دیاری نباشد مگر اینکه هرصبح و شام درآن شهادت لااله الا الله طنین انداز شود.»

از نظر تفسیری نیز همین معنا از آیه استنباط می شود؛ زیرا ضمیر «ه» در عبارت «لیظهره» به دین حق بر می گردد و بیان می دارد غلبه و سیطره دین اسلام روزی با ظهور منجی اخرالزمان تحقق می یابد.  البته لازم به ذکر است این سیطره تنها سیطره فکری نیست بلکه غلبه ظاهری و خارجی را نیز دربردارد. مفسران اهل سنت همچون فخرزازی، قرطبی، زمخشری نیز این تفسیر را تایید کرده اند.

منبع: کتاب ماء معین، دکتر اسدی گرمارودی، ص27