چرا مسلمان شدم؟

آنچه در این قسمت گرد آوردیم داستان زندگی کسانی است که تاریکی ها را طی کردند و از دره تاریک ظلمت به چمنزار سرسبز هدایت رسیدند و فصل بهار در زندگی شان آغاز شد و دلهای مرده آنها را حیاتی تازه بخشید، خون تازه ای در رگهای وجودشان به جریان افتاد و کوشش و فعالیت را بار دیگر آنگونه که شایسته روح و کرامت انسانی است آغاز کردند.
(منبع: کتاب آنان که دویدند و رسیدند)

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 1-دو راهی چشمهایت را باز کن. (خانم رافین از فرانسه)
 2-چرا مسلمان شدم؟
 3-راهی به سوی پارادایس
 4- سفری به درون زندگی
 5-سوالهایم درباره مسیحیت
 6-سفری از عمق وجود به سوی خدا
 7-چطور مسیح من را مسلمان کرد؟!
 8-آیا خدایی وجود دارد؟
 "قرآن پاسخگوی سوالات من آقای کت استون"
 10-"پازل هدف از زندگی آقای دونالد فلود از آمریکا"