کلاس عدل

1-چرا در میان همه صفات الهی عدل بعنوان اصلی از اصول اعتقادی عدلیون (معتزله و شیعه) مطرح است مگر چه فرقی بین عدل و دیگر صفات خداوند مثل اراده ، قدرت ، علم و ... وجود دارد ؟

2-شیعه عدل را چطور تعریف می کند؟

3-چطور می توان فهمید که خداوند عادل است؟

4-اگر خدا عادل است ریشه این همه تبعیض ها به چه برمی گردد؟

5-خداوند چگونه با وجود تفاوتها عادل است؟

6-بر چه اساس نظام علیت باعث بروز و ظهور تفاوت در نظام خلقت می شود ؟ 

7-یک کودک معلول جسمی چه گناهی دارد که این‌گونه خلق شده است؟

8-چرا خداوند  ما را  خلق کرد؟ اگر گفته شود وجود لطف است، در پاسخ می‌گوییم ما این لطف را با این همه گرفتاری نمی خواهیم!

9-آیا خدا نمی توانست یک وجود بدون مشکلات خلق کند؟ به بیان دیگر آیا نمی‌شد جهانی بدون شر داشته باشیم؟

10-آیا وجود ابلیس شر است؟

11-آیا خداوند در پاداش دادن عادلانه رفتار می کند ؟

12-چطور خداوند در عقوبت اعمال می تواند عادلانه رفتار کند وقتی می گوید: جزای عمل بد شما؛ مثلا 50 هزار سال به زمان قیامت است، در صورتیکه ما در دنیا محدود زندگی کرده ایم؟  چرا نگفته اگر 50 سال گناه کردید 50 سال عذاب می کشید؟

13-ظاهر بعضی آیات نظیر "یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ" و "یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ" نشان می دهد، خدا خودش نخواسته گروهی را هدایت کند و آنها را به ضلالت انداخته است و در عین حال که آنها را گمراه می کند، محاکمه هم می کند، این موضوع برای شما که حرف از عقل می زنید ، نباید قابل پذیرش باشد ؟

14-اگر خدا اراده غیر عادلانه ندارد ،توجیه این آیات نظیر" یُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ " چه می شود ؟