خطبه 159 نهج البلاغه (158فیض)

خطبه 159 دشتی (158فیض)

  1. از نظر امیر المومنین (ع) برخورد راعی با رعایا چگونه باید باشد؟ 

ولقد احسنت جوارکم .... طبق روایات «کلّکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»، انسان در هر منصب و سمتی که باشد نسبت به کارگزاران خود مسئولیت دارد.

حضرت می فرمایند: "من برای شما همنشین خوبی بودم که با کمک خودتان شما را حفظ نمودم و از ریسمانهای ذلت و خواری و ظلم و ستم رهایی دادم، به خاطر اندک نیکویی که به من کردید واز بدیهای بسیاری که به من کردید چشم پوشی نمودم، زیرا وظیفه رهبر و زمامدار، احسان به نیکوکاران و عفو و بخشش از بدکاران است که شاید فریب خوردگان به خود آیند و بازگردند. "