کلاس نهج البلاغه

"پرسش و پاسخ از خطبه های نهج البلاغه"

1-خطبه 159 دشتی (160فیض)

2-خطبه 160 دشتی  (161فیض)

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 خطبه 159 نهج البلاغه (158فیض)
 خطبه 160 دشتی (159 فیض)