جديدترين سئوالات و پاسخها
 
جديدترين سئوالات و پاسخها
تعداد کل سؤالات موجود : 108
1 - چرا مومنان به مرگ مشتاقند؟    تعداد پاسخ 0
2 - اگر خدا اراده غیر عادلانه ندارد ،توجیه این آیات نظیر" یُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ " چه می شود ؟    تعداد پاسخ 0
3 - علت حقیقی ترس و فرار مردم از مرگ چیست؟    تعداد پاسخ 0
4 - ظاهر بعضی آیات نظیر یهدی من یشاء و یضل من یشاء نشان می دهد که خدا خودش نخواسته گروهی را هدایت کند و آنها را به ضلالت انداخته است و در عین حال که آنها را گمراه می کند، محاکمه هم می کند این موضوع برای شما که حرف از عقل می زنید ، نباید قابل پذیرش باشد ؟    تعداد پاسخ 0
5 - چرا انسانها راجع به معاد در شک و تردید هستند؟    تعداد پاسخ 0
6 - چطور خداوند در عقوبت اعمال می تواند عادلانه رفتار کند وقتی می گوید: جزای عمل بد شما مثلا 50 هزار سال به زمان قیامت است در صورتیکه ما در دنیا محدود زندگی کرده ایم؟ و چرا نگفته اگر 50 سال گناه کردید 50 سال عذاب می کشید؟    تعداد پاسخ 0
7 - دلایل شیعه برای اثبات معاد چیست؟    تعداد پاسخ 0
8 - آیا خداوند در پاداش دادن عادلانه رفتار می کند ؟    تعداد پاسخ 0
9 - چرا مبحث معاد جزء اصول دین است؟    تعداد پاسخ 0
10 - آیا وجود ابلیس شر است؟    تعداد پاسخ 0
11 - اعتقاد به معاد یعنی چه؟    تعداد پاسخ 0
12 - حجاب به چه معناست؟ آیا حکم حجاب در قرآن با لفظ حجاب ذکر شده است؟    تعداد پاسخ 0
13 - چرا نگرش دنیا به غرب مثبت و به جهان سوم منفی است؟    تعداد پاسخ 0
14 - آیا خدا نمی توانست یک وجود بدون مشکلات خلق کند؟ به بیان دیگر آیا نمی‌شد جهانی بدون شر داشته باشیم؟    تعداد پاسخ 0
15 - وظایف ما نسبت به دیدگانمان چیست؟    تعداد پاسخ 0
16 - آیا چشم یکی از دریچه های گناه است؟    تعداد پاسخ 0
17 - چرا نگاه آلوده دل را مریض می کند؟    تعداد پاسخ 0
18 - کنترل نگاه چه فوایدی دارد؟    تعداد پاسخ 0
19 - کنترل نگاه چه فوایدی دارد؟    تعداد پاسخ 0
20 - می گویند ایرانیان مجبور بودند عقاید اسلامی را بپذیرند به همین دلیل متوسل به حیله شدند و تشیع را پذیرفتند! آیا اینگونه است؟    تعداد پاسخ 0
1 2 3 4 5 6
  درج سوالات شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :