آیا انسان می تواند در این عالم به زندگی ایده آل و جامعه ای عادلانه دست یابد؟
 تازهای سایت
 
 
آیا انسان می تواند در این عالم به زندگی ایده آل و جامعه ای عادلانه دست یابد؟

عقل و نقل موید این مطلب هستند که پروردگار برای هر موجودی در این عالم،‌امکان رسیدن به کمال را مهیا می‌سازد.اگر بپذیریم دستیابی به زندگی ایده آل در این عالم  وداشتن جامعه ای سراسر عدل و قسط ممکن نیست حرفی خلاف باورهای توحیدی زده ایم و صفات ناصوابی را به خداوند نسبت داده ایم؛ چون خداوندی که بخیل نیست و با حکمت خویش به تمام کائنات فیض می رساند، پس چرا باید انسان را از این فیض محروم گرداند آن هم خدائی که در حدیث قدسی خطاب به انسان میفرماید: «همه چیز را برای او و انسان را برای خودش آفریده است.»

از نظر عقلی نیز پذیرش چنین امری به این معناست که خلقت را دچار نوعی نقص می دانیم؛ در حالیکه نظام الهی بر اساس حق استوار است. بنابراین باید در دنیا امکان رسیدن به عالی ترین درجات ممکن باشد.

به کوشش خانم مژگانیان

منبع: کتاب ماء معین،‌ دکتر اسدی گرمارودی،‌ص153

نکته: به منظور رجوع به دیگر سوالات از «کتاب ماء معین» روی « منجی موعود، مصلح آخرالزمان» کلیک نمایید.

چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399  21:3

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 28 فروردين 1400  21:39:23
تعداد بازديد از اين خبر : 7398