چرا بر سر تفسیر آیات قرآن بین شیعه و سنی اختلاف وجود دارد؟ مگر گفته های قرآن واضح و روشن نیست!
 تازهای سایت
 
 
چرا بر سر تفسیر آیات قرآن بین شیعه و سنی اختلاف وجود دارد؟ مگر گفته های قرآن واضح و روشن نیست!

قرآن کریم کتابی مبین، آخرین و کاملترین کتاب آسمانی برای هدایت انسانهاست؛ اما اختلاف نظرهایی باعث شده است تفسیر برخی آیات مشکل به نظر آید و این شبهه ایجاد شود که گفته های قرآن واضح و روشن نیست. در این خصوص باید به نکاتی توجه نماییم:

1-با دقت در آیاتی که آیات مشکله قرآن کریم خوانده می شود مشخص می گردد جدا از برخی پیچیدگی‌ها، عده ای با غرض ورزی برای رسیدن به اهداف خود به دنبال لوث کردن حقیقت و ایجاد ابهامات هستند.

به عنوان نمونه پیامبر(ص) ده سال در مدینه به عنوان امام جماعت، اقامه نماز نمودند و افراد بسیاری ایشان را در حال نماز دیده بودند؛ همچنین، سنت پیامبر(ص) در اقامه نماز آن‌قدر پیچیده نبود که امروزه، علاوه بر وجود تفاوت در ادای نماز میان شیعه و عامه، حتی در میان فِرَق گوناگون عامه نیز شاهد یکپارچگی در نحوه اقامه نماز باشیم!با دقت در این نمونه، نتیجه می‌گیریم که علت، مشکل بودن آیات قرآن نیست؛ بلکه عده‌ای با سوءنیت، پاره‌ای مطالب را پیچیده جلوه می‌دهند تا مانع فهم صحیح آن گردند.

2- تمام جزئیات در قرآن نیامده است؛ زیرا اگر قرار بود تمامِ جزئیات در قرآن کریم بیان شوند، حجمِ آن چنان می‌شد که دیگر معجزه محسوب نمی‌گردید؛ چرا که ایجاز مورد نیاز قرآن کریم، به عنوان معجزه الهی از میان برداشته می‌شد ؛ به همین دلیل بیان همه جزئیات، اساساً در شان این کتاب آسمانی نیست.

خداوند نیز در قرآن (سوره نحل آیه 44) به این نکته اشاره می نماید که تنها به بیان کلیات اکتفا کرده و تبیین و توضیح آن‌را به پیامبر(ص) واگذار نموده است؛ در نتیجه انسان‌ها باید برای جزئیات و تبیین آیات، به پیامبر(ص) و ائمه(ع) که از جانب خداوند، عالِم به این حقایق می‌باشند رجوع کنند تا جزئیات برایشان آشکار گردد.

3-طبق آیه 7 سوره آل عمران آیات قرآن دو دسته هستند: دسته ای از آیات، محکمات هستند؛ یعنی مطالب آن روشن و واضح است و دسته ای دیگر متشابهات هستند که فهم آنها به راحتی آیات محکم نیست؛ بلکه برای فهم آن باید به آیات محکم رجوع شود و با کمک تبیین پیامبر(ص) و ائمه(ع) ابهام آن رفع گردد. خداوند علت متشابه قرار دادن برخی از آیات را مشخص شدن بیماردلان و غرض ورزان ذکر می کند که به دنبال  یافتن شبهه و اشکال تراشی هستند.

4-به منظور جلوگیری از تحریف قرآن، برخی از مسائل به طور آشکار در قرآن بیان نشده است؛ زیرا اگر به صورت آشکار بیان می شد احتمال حذف این آیات و تحریف قرآن به وجود می آمد.

بنابراین برای فهم آیات قرآن رجوع  به معلمان حقیقی قرآن، یعنی پیامبر(ص) و ائمه(ع)، پرهیز از تعصب و انصاف در استدلال امری ضروری است. اختلاف بین شیعه و سنی در فهم آیات نیز به علت عدم توجه به این موارد ضروری می‌باشد.

به کوشش: خانم خرم نژاد

منبع: کتاب حلاوت تبیان، دکتر اسدی گرمارودی، ص15

دوشنبه 29 ارديبهشت 1399  9:54

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 28 فروردين 1400  16:25:17
تعداد بازديد از اين خبر : 8568