چه ارتباطی بین شب های قدر و امیرالمومنین(ع) وجود دارد؟
 تازهای سایت
 
 
چه ارتباطی بین شب های قدر و امیرالمومنین(ع) وجود دارد؟

چه ارتباطی بین شب های قدر و امیرالمومنین(ع) وجود دارد؟

در تقارن شبهای قدر با شب ضربت خوردن، شهادت و شب یادبود امیرالمومنین(ع) رازی نهفته است که توجه به آن راز برای ما درس‌آموز و کمال بخش است.

شب قدر یعنی  قدر خود را بشناسیم و بدانیم خداوند چه درجاتی و قدری برای ما انسانها معین کرده است. بالاترین اندازه و مقدار که برای منزلت انسان در فرهنگ قرآنی و روایات معین شده مقام خلیفه‌اللهی و انسان کامل بودن است. در شب قدر، امیرالمومنین(ع) به عنوان انسان کامل مطرح است تا ما به این نکته توجه کنیم که اگر بناست به عالی ترین درجات انسانی نائل شویم باید الگوی اندازه و قدر خود را انسان کامل و خلیفه الله قرار دهیم و به این انسان کامل،‌ یعنی امیرالمومنین(ع) توجه کنیم.

پیامبر(ص) می‌فرمایند:

ذکرُ علیٍ عبادَهٌ

یاد علی عبادت است.

منظور از یاد علی(ع) توجه به زندگی ایشان و نگاه به علی (ع) به عنوان سرمشق و درس آموختن از اوست.

عبادت راه قرب حق و راه کمال است. عبودیت به معنای مقام قرب است و مقام قرب، رسیدن به مظهریت حضرت حق است. مقام مظهریت حضرت حق یعنی منشا و مبدا بروز آثار و صفات حضرت حق شدن.  پیامبر(ص) می‌فرمایند توجه به امیرالمومنین(ع) عبادت است؛‌ یعنی نحوه‌ی حرکت به سوی خدا که مَظهر شوید و پس از آن مُظهر همه را با توجه به زندگی امیرالمومنین(ع) می‌توانید فرا گیرید؛ زیرا حقایق عالم هستی در زندگی این انسان کامل و مظهر تام حضرت حق نهفته است. از این رو راه رسیدن به درجات عالی، عبادت و بندگی و در نظر داشتن انسان کامل به عنوان الگو و سرمشق است، ره چنان رو که رهروان رفتند.

نسبتی که انسان کامل به این عالم انسانی دارد مانند نسبت روح به بدن است. همانطور که فعالیت و نشاط بدن در سایه سیطره روح است و به محضی که روح از بدن خارج شود این بدن تبدیل به لاشه ای می شود، اگر انسان در جامعه ای باشد که تحت کنترل، زعامت، امامت و هدایت خلیفه الله قرار نگیرد مانند بدنی بی روح(جسد) است. از این رو در شب قدر با واسطه قرار دادن انسانهای کامل (14 معصوم) برآنیم تا ارتباط بین جسم و روح را تقویت کنیم و با اعتصام به این دستگیره خود را از هلاکت و نابودی نجات دهیم.

منبع: سخنرانی دکتر اسدی گرمارودی، راز مظلومیت امیرالمومنین(ع) و وظیفه ما

دوشنبه 13 ارديبهشت 1400  20:58

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 31 شهريور 1400  0:59:56
تعداد بازديد از اين خبر : 43360