داستان اصحاب کهف چگونه بر اثبات معاد دلالت می‌کند؟
 تازهای سایت
 
 
داستان اصحاب کهف چگونه بر اثبات معاد دلالت می‌کند؟

سه دلیل در این ماجرا وجود دارد که فهم ما را برای وجود معاد آسان می سازد:

١- قدرت خداوند قابل مقایسه با قدرت بندگان نیست و او می تواند گروهی از انسانها را برای ٣٠٩ سال بخواباند و بیدار کند.

٢- اقل دلیل بر امکان شیء، وقوع آن است. همان طور که خداوند عده ای را 309 سال خوابانید و سپس برانگیخت  نشان از امکان امر معاد است.

٣- برای کسی که قرآن را قبول دارد و این نمونه های مشابه را می بینند، جای تردید باقی نمی ماند که پس خداوند قادر خواهد بود باز هم مردم را برانگیزاند؛ حال چه بعد از خواب طولانی و چه بعد از مرگ باشد.

منبع: سخنرانی دکتر اسدی گرمارودی، موضوع معاد برهانی در آیات قرآنی، جلسه هجدهم

 متن جلسه هجدهم

به کوشش خانم خرم نژاد

دوشنبه 24 خرداد 1400  1:31

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 31 شهريور 1400  0:27:24
تعداد بازديد از اين خبر : 25885