با استفاده از برهان فطرت چگونه می‌توان نیاز به امام زمان(عج) را اثبات نمود؟
 تازهای سایت
 
 
با استفاده از برهان فطرت چگونه می‌توان نیاز به امام زمان(عج) را اثبات نمود؟

 با استفاده از برهان فطرت چگونه می‌توان نیاز به امام زمان(عج) را اثبات نمود؟

مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شیعه در اسلام با استفاده از برهان فطرت، نیاز به امام عصر(ع)را اثبات می‌کنند. ایشان می‌گویند: همه انسانها ذاتاً خواهان عدالتند و لذا یکی از امور مشترک همه انسان‌ها به صورت خواست مشترک بلااستثناء، عدل است. (همه، حتی افراد ظالم هم می‌خواهند که مفهوم عدل تحقق بیابد و تفاوت انسان‌ها در مصداق عدل است.) اگر عدل خوب است، گستردگی عدل در عالم باید ممکن باشد و برای این امر احتیاج به عامل ایجاد است و عامل ایجاد به غیر از امام عصر(ع) چه کسی می‌تواند باشد؟ پس با توجه به لزوم پاسخگویی به نیاز ذاتی عدالت‌خواهی انسان، نیاز به امام زمان ثابت می‌شود.

توضیحی مختصر درباره فطرت:

خصوصیاتی که انسان کسب ننموده بلکه با ولادت او خداوند در وجودش قرار داده است، به این ذاتیات به یک تعبیر فطری می‌گویند. آن قسمت از ذاتیات بشر که با حیوان، جماد و نبات مشترک است را طبیعت می‌گویند، مثلا طبیعت استخوان بدن حیوان سفت است و طبیعت استخوان بدن بشر هم سفت است. لذا می گویم طبیعت استخوان من این است نمی گویم فطرت. آن جنبه از خصایص ذاتی ما که بین حیوان و نبات مشترک است را غریزه می‌گویند، مثل میل به غذا و میل جنسی. لذا نمی‌گویند طبیعت غذا خواهی؛ بلکه می گویند غریزه غذا خواهی آن جنبه از ذاتیات که مخصوص انسان است و غیر از انسان ندارد را فطرت گوییم. مثلا علاقه به کشف مجهول که در ذات همه انسان‌های سالم هست.

برهان فطرت برهانی است که در مباحث اعتقادی از جمله توحید، نبوت، امامت،‌ معاد و نیز مباحث اخلاقی و سلوک عرفانی  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به کوشش خانم خرم نژاد

منبع: جلسه بیستم سخنرانی استاد گرانقدر دکتر اسدی گرمارودی،‌موضوع معاد برهانی در آیات قرآن

متن سخنرانی جلسه بیستم

دوشنبه 15 شهريور 1400  2:25

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 30 شهريور 1400  23:23:35
تعداد بازديد از اين خبر : 2327