چرا برخی انسان‌ها از مرگ می‌ترسند و برخی طالب مرگ می‌باشند؟
 تازهای سایت
 
 
چرا برخی انسان‌ها از مرگ می‌ترسند و برخی طالب مرگ می‌باشند؟

چرا برخی انسان‌ها از مرگ می‌ترسند و برخی طالب مرگ می‌باشند؟

سرشت نفوس بر طلب بقا و محبت دوام است؛ یعنی نفس انسانی(موجودیت انسانی) بلااستثنا به این گونه است که بقاطلب است و دوام را دوست دارد. انسان سالم که بیمار روانی نباشد، بقا را دوست دارد  به همین جهت انسانها از مرگ می‌ترسند؛ چون مرگ را فنا می‌پندارند؛  اما کسانی که مرگ را فنا نمی‌دانند بلکه ورود به عالم بالاتر می‌دانند، طالب مرگند؛  همانند امیرالمومنین (ع) که می‌فرمایند: وَاللهِ إِبنُ اَبی‌طالِبٍ لَانَسُ بِاْلَمْوتِ مِنَ الطِّفلِ بِثَدْیِ اُمِّهِ؛ به خدا قسم انس پسر ابی طالب به مرگ بیشتر از طفل به پستان مادر است.

امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرمایند:

ایّها الناسُ، إنَّمَا الدُّنْیا دارُ مَجازٍ وَ الْآخِرهُ دارُ مَقَرّ، فخُذوا مِن مَمَرِّکُم لِمَقَرِّکُم

 ای مردم! دنیا سرای گذر است و آخرت سرای ماندن.  پس، از گذرگاه خود برای اقامتگاه خود(توشه) بردارید

 مرگ ورود به مرحله ابدیت است، خود مرگ ترسناک نیست، بلکه چگونه وارد شدن به آن سرا، ترسناک می‌باشد. کسی که در حیاتش یقین کرده که عالم پس از مرگ وجود دارد، به گونه‌ای دیگر زندگی می‌کند و تحت تاثیر دامهای شیطان قرار نمی‌گیرند، مانند حضرت علی (ع) که به او گفتند چرا سیاست نداری مثل معاویه؟ حضرت فرمودند: اگر قرار باشد شیطنت کنم که به تعبیر من معاویه به گرد پای من هم نمی‌رسد، ولی من از فردای قیامت می‌ترسم.

 

به کوشش خانم خرم نژاد

منبع: جلسه بیستم سخنرانی استاد گرانقدر دکتر اسدی گرمارودی،‌موضوع معاد برهانی در آیات قرآن

متن سخنرانی جلسه بیستم

چهارشنبه 17 شهريور 1400  2:25

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 31 شهريور 1400  0:22:14
تعداد بازديد از اين خبر : 1919