چرا علمای اسلام معاد را جزء اصول دین قرار داده اند؟
 تازهای سایت
 
 
چرا علمای اسلام معاد را جزء اصول دین قرار داده اند؟

اعتقاد به معاد نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در زندگی انسان‌ها دارد، یعنی حتی اگر فرضاً کسی به نبوّت اعتقاد نداشته باشد، اعتقاد به معاد در عمل‌کرد او بسیار موثر است لذا در اسلام اعتقاد به معاد فرع اعتقاد به نبوت قرار نگرفته‌ (مانند اقامه نماز)‌‌ بلکه خود به عنوان اصلی اعتقادی تلقی شده است.

به کوشش خانم برهان

تصحیح و ویرایش سرکار خانم محمدزاده

دوشنبه 1 خرداد 1396  10:38

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 1 مهر 1399  18:20:15
تعداد بازديد از اين خبر : 10444