آیا خداوند در پاداش دادن عادلانه رفتار می کند ؟
 تازهای سایت
 
 
آیا خداوند در پاداش دادن عادلانه رفتار می کند ؟

آیا خداوند در پاداش دادن عادلانه رفتار می کند ؟

عدل در پاداش : معمولا وقتی پاداش مطرح می شود حق هم مطرح می شود اگر شما یک سلسله اعمالی انجام دادید استحقاق این عمل x است یک سلسله اعمالی انجام دادید که استحقاق آن عمل y است اون کسی که می خواهد پاداش بدهد اگر انجایی که قرار است x را بدهدx-a بدهد این ظالم است و اگر آنجایی که قرار است y بدهد y-a بدهد ظالم است در یک صورت هم y+a بدهد ظالم است .

مثلاً در جایی که شما کار خیر کردید پاداش کار خیر شما x است به شما x+a بدهد این فضل است اینجا عدل ضایع نمی شود، اما اگر بیاید جزای یک عمل بدی x  است بیش از آن بخواهند جزا کنند این خلاف عدل است مثلا x+a این اشتباه است.

 چه کسی عدل را در مکافات رعایت نمی کند ؟ کسی که حساب شخصی دارد ، جاهل است ، غرض ورز است و بطور کلی نقص دارد . که ثابت شده خدا صفات کمال را به طول مطلق داراست.

به کوشش خام وثوقی

تصحیح و ویرایش سرکار خانم محمد زاده

دوشنبه 1 خرداد 1396  10:43

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 1 مهر 1399  18:28:0
تعداد بازديد از اين خبر : 10414