تازهای سایت
 
 چرا اروپاییان سعی دارند القا کنند که اسلام برای ایرانیان بیگانه است؟
پاسخ استاد مطهری: من نمی دانم چرا خود اروپاییان که القاکننده این افکار تفرقه آمیز هستند هرگز درباره خودشان این جور فکر نمی کنند و فقط به ابزارهای استعماری شان این افکار را تلقین می کنند. اگر اسلام برای ایرانی بیگانه است، مسیحیت نیز برای اروپایی و آمریکایی بیگانه است. علت روشن است؛.....
دوشنبه 26 مرداد 1394  18:25
 آیا روح وجود دارد؟
الف) آثاری از ما بروز می¬کند که با خواص ماده هماهنگی ندارد. مثلاً ماده تغییر و تحول می¬پذیرد ولی ادراکات ما ثابت باقی می¬ماند. باید نیروی ثابت و لایتغیری در ما باشد که این آثار در او یا با او یا از او بروز نماید که اصطلاحاً به آن «روح» می¬گوییم......
يکشنبه 25 مرداد 1394  18:14
 راهی به سوی پارادایس، داستان مسلمان شدن خانم امیره از آمریکا
من در یک خانواده مسیحی در آرکانزاس در منطقه جنوبی ایالت آمریکا متولد شدم. تمام زندگیم را در یک مزرعه بزرگ شدم. جایی که صبح با صدای خروس و غذا دادن مرغ و جوجه ها و دوشیدن گاوها شروع می شود. پدرم کشیش تعمید دهنده بود. تعمید دهنده هم فرقه ای از مسیحیت است مثل کاتولیک و متودیست و غیره که عقایدشان با هم متفاوت است. اطراف ما تا شعاع 300 مایلی همه مسیحی بودند به همین خاطر من با فرهنگ و یا دین دیگری روبرو نشده بودم....
سه شنبه 13 مرداد 1394  18:17