تازهای سایت
 
 چرا نگرش دنیا به غرب مثبت و به جهان سوم منفی است؟
در قرن اول هجری اصول اسلامی آن چنان آشکار به مردم ابلاغ شد که تمام مردم متمدن آن روزگار با جان و دل آن را پذیرفتند و یک ملت مشترک یا بین الملل اسلامی به وجود آمد. اما دیری نپایید این وحدت به تفرقه تبدیل شد، زیرا علمداران آن زمان نخواستند یا نتوانستند مفاهیم واقعی ادعیه اسلامی را درک کنند، به همین جهت وحدت به دست آمده به زودی شکست خورد و به دنبال آن تحولات و ضعفها و انحرافاتی به وجود آمد تا آنکه به تدریج مسلمانان به خواب رفتند.
چهارشنبه 18 اسفند 1395  10:58
  آیا خدا نمی توانست یک وجود بدون مشکلات خلق کند؟ به بیان دیگر آیا نمی‌شد جهانی بدون شر داشته باشیم؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است بحث مختصری در مورد شرور و ماهیت شرور داشته باشیم. 1- آیا شرور حقیقی ‌هستند یا نسبی؟ شرور حقیقی نیستند بلکه نسبی‌اند و امور نسبی در ارتباط با حقیقت زائیده می‌شود......
چهارشنبه 18 اسفند 1395  10:48