با کدام بدن در قیامت محشور می شویم ؟ با بدن مثالی یا بدن اولیه؟!

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۵:۵۰ کد : ۵۴ پرسش و پاسخ
تعداد بازدید:۱۴
در قیامت بدن مثالی نیست،  وقتی خداوند اراده کند قیامت شود، نفس انسان که در عالم مثال قرار دارد،  تعلق خود را از بدن مثالی رها می‌کند و اجزای مادی بدن اولیه انسان که در عالم خاک است، تبدیل به بدن می‌شود؛...

در قیامت بدن مثالی نیست،  وقتی خداوند اراده کند قیامت شود، نفس انسان که در عالم مثال قرار دارد،  تعلق خود را از بدن مثالی رها می‌کند و اجزای مادی بدن اولیه انسان که در عالم خاک است، تبدیل به بدن می‌شود؛‌ یعنی نفس دوباره به آن بدن مادی باز می‌گردد. به همین جهت یکی از معانی معاد(عاد، یعود) به معنی بازگشت است، لذا انسان با آن بدن مادی در قیامت در محضر عدل الهی محشور می‌شود. همان‌گونه که هنگام مرگ در این دنیا، نفس بدن خاکی را رها می‌کند و با بدن مثالی همراه می شود؛ در قیامت، نفس بدن مثالی را رها می‌کند و به بدن مادی قیامتی متصل می‌شود.

منبع: جلسه بیست و ششم معاد برهانی در آیات قرآنی، استاد اسدی گرمارودی


نظر شما :