تازه های سایت - آرشیو

حقانیت امیرالمؤمنین(ع)

چرا سادات خود را منتسب به حضرت رسول(ص) می دانند در حالیکه نسب از دختر منتقل نمی شود!

امام کاظم(ع) از هارون پرسیدند: پدر عیسی(ع) که بود؟ هارون در جواب گفت: عیسی پدری نداشت. حضرت فرمودند: خداوند ایشان را از طریق مادرش به ذریه انبیاء ملحق گردانید و ما نیز از طریق مادرمان فاطمه الزهرا(س) ذریه پیغمبر(ص) هستیم....

ادامه مطلب