پرسش و پاسخ

با کدام بدن در قیامت محشور می شویم ؟ با بدن مثالی یا بدن اولیه؟!

در قیامت بدن مثالی نیست،  وقتی خداوند اراده کند قیامت شود، نفس انسان که در عالم مثال قرار دارد،  تعلق خود را از بدن مثالی رها می‌کند و اجزای مادی بدن اولیه انسان که در عالم خاک است، تبدیل به بدن می‌شود؛...

ادامه مطلب

آیا انسانها در عالم برزخ یکدیگر را می شناسند؟

وقتی در خواب دو نفر با هم گفتگو می‌کنند، شکل آنها، نوع پوششان، گفتگوهایشان در عالم خواب، نفس آنهاست با آن شکل و قیافه که مقدار دارد ولی ماده ندارد. در عالم خواب، نفوس بشر با بدن مثالی همدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. به همین ترتیب، بعد از مرگ در عالم برزخ، همه وجودات این گونه هستند...

ادامه مطلب

چرا به عالم برزخ، عالم مثال می‌گویند و  بدن مثالی چیست ؟

در حکمت، عوالم به شرح زیر تقسیم‌بندی می‌شوند: ۱- عالم مجردات که ماده در آن راه ندارد. ۲- عالم مادیات یا ملک که مخصوص ماده است: در این عالم موجودات مادی، هم مقدار دارند، هم ماده (کمیت، وزن، زمان‌مندی و مکان‌مندی). ۳- عالم مثال که بین دو عالم مجردات و ملک قرار می‌گیرد. موجودات در این عالم، مقدار دارند؛ ولی ماده ندارند. عالم برزخ را  «عالم مثال » می‌گویند؛ ...

ادامه مطلب

آیا در قرآن کلمه «ماء» فقط به معنای آب آمده است؟و یا معانی دیگری نیز می توان از آن استنباط نمود؟

معنای ظاهری «ماء» در لغت همان مایع بی‌رنگ و بی بویی است که با توجه به خاصیت  فیزیکی و مادی خود، حیات بخش عالم می‌باشد و نبود آن، سبب از بین رفتن حیات مادی انسان می‌شود...

ادامه مطلب

منظور از «ماء معین» در قرآن چیست؟

به اذعان مفسرین و با توجه به معنای باطنی آن از سوی ائمه معصومین (علیهم السلام) و قرائن آیات دیگرمشخص می‌گردد منظور از «ماء معین» وجود مبارک حضرت ولی عصر(عج) می باشد....

ادامه مطلب

برخی می‌گویند خداوند در قرآن به خلفای سه گانه وعده داده بود که در زمین حاکم می شوند، آیا کسانی که خداوند در قرآن وعده خلافت داده خلفای سه‌گانه نخستین(ابوبکر، عمر و عثمان) هستند؟

عده ای با استدلال به آیه ۵۵ سوره نور بیان می دارند خداوند به خلفای سه گانه وعده حکومت و خلافت بر روی زمین را داده بود. برای پاسخ به این ادعا ابتدا لازم است این آیه مورد بررسی قرار گیرد...

ادامه مطلب

از سویی خداوند می فرماید «منت» نگذارید، پس چرا در بعضی آیات(آیه ۵ قصص و ۱۶۴ آل عمران)خدا بر سر بندگانش منت می‌گذارد؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است معنای «منت» از نظر لغوی مورد بررسی قرار گیرد. منت از ریشه «مَنّ» معنای ثقل وسنگینی بوده و به همین جهت سابقاً بعنوان واحد وزنی بکار می‌رفته است. همچنین «منت» به معنای نعمت سنگین و زیاد است...

ادامه مطلب

معنای حقیقی «مستضعفین» از منظر قرآن چیست؟

مستضعفین در قرآن به دو معنا آمده است: ۱-انسانهای ضعیف النفسی که برای رهایی خودشان از چنگال ظلم وستم هیچ کاری نمی کنند. در صورتی که دستورات زیادی برای رهایی از سستی داده شده و روایات زیادی داریم که مردم را به حرکت و تلاش برای رسیدن به علم و معرفت و بهره جستن از افراد صاحب علم، امر می نماید...

ادامه مطلب

طبق وعده قرآن وارثان زمین چه کسانی هستند؟

قرآن کریم در آیات متعدد وارثان نهایی زمین را بندگان صالح، شایسته و مستضعفین (برجستگانی که می‌توانند رشد دهنده و موثر باشند؛ اما مردم آنها را نمی پذیرند و ایشان را تحت فشار قرار می‌دهند.) معرفی می نماید...

ادامه مطلب