۷-آیا پذیرش اسلام توسط ایرانیان موهبت است یا فاجعه؟

تعداد بازدید:۹۲


آیا پذیرش اسلام توسط ایرانیان موهبت است یا فاجعه؟

اگر یک روز در تاریخ زندگی کنید در خواهید یافت که اسلام به ایران خدمت کرد.

در آن زمان، نظام اجتماعی ایران بر دو اصل 1-مالکیت    2-خون و نژاد استوار بود و امتیاز اشراف‌زادگان از عوام الناس جدا بود. طبقه پایین‌تر اجازه ارتقا به طبقه بالاتر را نداشتند دین اسلام اختلاف طبقاتی را در هم شکست، مانع تحصیلی را از سر راه مردم برداشت و علم و ثروت را حق همه مردم می‌دانست.

اسلام حصار مذهبی و سیاسی که موبدان زرتشتی گرداگرد ایران کشیده بودند را در هم شکست. باز شدن دروازه های ایران باعث شد راه برای تبادل فرهنگ ها و تمدن ها با سایر ملل باز شود و ایرانی استعداد خویش را کشف کند و سهم عظیمی در توسعه و تکمیل یک تمدن عظیم جهانی را به خود اختصاص دهد.

ایران معتقد به اسلام مردانی چون ابوریحان بیرونی، بوعلی سینا، عمر خیام، فخر رازی، فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و ملاصدرا، بسیاری دیگر از دانشمندان طراز اول آن زمان را پروراند که اینک نیز آثارشان در مجامع علمی بین اللملی به اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلام در هم ریختگی افکار و عقاید گروه ها و اقوام مختلف ایران را به یک عقیده واحد بر پایه توحید تغییر داد. اسلام، افکار و اعتقادات زرتشتی از جمله ثنویت، آتش پرستی، جنگ اهورامزدا و اهریمن، آداب و سنن خرافی، تضادکار دنیا و آخرت، ریاضتهای غلط، پلیدی تناسل و تقدس تجرد، تعدد زوجات به نسبت استطاعت مرد، حرمسرا ها ، عاریه دادن زن، ازدواج نیابتی، ازدواج با محارم، ولایت شوهر بر زن و عدم وجود شخصیت حقوقی برای زن و آداب دست و پا دیگری را منسوخ نمود و به جای آنها احکامی را به مردم عرضه کرد که علاوه بر توجه به حقوق زنان و کرامت انسانها بسیاری از آداب و سنن نادرست گذشته را مردود اعلام کرد. حالا با این وجود آیا باید ورود اسلام به ایران را با در نظر داشتن تمام خدماتی که در جهت تعالی انسانها ارائه کرده موهبت دانست یا فاجعه؟!

منبع: کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران

به کوشش: خانم سودبر