۶-چرا خداوند در قرآن افراد بیچاره و ضعیف را وارثان و پیشوایان زمین معرفی می‌کند؟

تعداد بازدید:۱۸۱

خداوند در آیه 5 قصص می فرماید:

وَنُرِیدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّهً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ ﴿﴾

ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.

برخی بر این باورند مستضعفین در آیه به معنای انسانهای بیچاره و ناتوان است؛ در حالیکه منظور از مستضعفین در این آیه افرادی همچون مولا امیرالمومنین (ع) است که در مسیر تعالی، زحمت بسیار کشیده اند و رنج های فراوانی متحمل شده اند و افرادی موثر و رشد دهنده می باشند، اما افراد جامعه قدر و منزلت آنان را نادیده می گیرند و پذیرای چنین افرادی نمی‌باشند و ایشان را تحت فشار قرار می‌دهند. همچنین این بزرگان هیچ‌گاه هم رنگ اجتماع نمی‌گردند تا مورد استقبال واقع شوند؛ بلکه تمام رنج ها را به جان می خرند؛ اما از حق کوتاه نمی‌آیند. خداوند این گونه افراد را وارثان زمین معرفی می کند نه افراد بیچاره و ناتوان را.

منبع: کتاب ماء معین، دکتر اسدی گرمارودی، ص40

نکته: به منظور اطلاعات بیشتر به سوال « معنای حقیقی «مستضعفین» از منظر قرآن چیست؟» مراجعه نمایید.