۱۹-آیا اهل سنت به ظهور منجی اعتقاد دارند؟

تعداد بازدید:۱۲۲

اعتقاد به منجی تنها  مختص شیعیان نیست؛ بلکه اهل سنت نیز در کتابهای مورد وثوقشان اشاره‌ به منجی کرده‌اند. از باب نمونه، بخاری در صحیح بخاری  نقل می‌کند پیامبر (ص) فرمودند:

«چگونه‌اید آن زمان که عیسی پسر مریم نزد شما بیاید درحالی که امام او یکی از شماست(عیسی هم ماموم اوست).» (صحیح بخاری، ج ۳ ،ص ۱۲۷۲)

همچنین ابی داوود در سنن خود  از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند: «مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه(س) می باشد.» (سنن ابن داوود،ج۴، ص ۱۷۴)

ابن ماجه در سنن خود از قول رسول خدا(ص) چنین می نویسد: «مهدی از ما اهل بیت است.» (سنن ابن ماجه،‌ج2، ص1367، ح4085)

البته منابع شیعه به علت تبعیت از ائمه (ع) بسیار غنی تر و کامل تر است. با توجه به برخی شواهد در منابع اهل سنت مطالبی عامداً و عالماً پنهان و یا ناآگاهانه به علت عدم دسترسی به منابع اصلی مطالب ناقص نقل شده است. با این وجود در کتابهای شان به ظهور منجی از اهل بیت پیامبر(ص) اشاره شده است.

به کوشش خانم مجیدی

منبع: کتاب ماء معین،‌ دکتر اسدی گرمارودی،‌ص95