۲۹-امام زمان (عج) در باره علت غیبت خود چه می‌فرمایند؟

تعداد بازدید:۱۵۱

حضرت مهدی (عج) در توقیعی به شیخ مفید  درباره علت غیبت خود فرموده‌اند:

اگر شیعیان ما به راستی در راه وفای به عهد و پیمانی که بر دوش دارند هم دل و یک صدا بودند هرگز خجستگی دیدار ما برای ایشان لحظه‌ای به تاخیر نمی‌افتاد و سعادت دیدار ما زودتر روزی آنان می‌گشت؛ از این رو جز برخی رفتار ناپسند آنها که خوشایند ما نیست و آن عملکرد را زیبنده ایشان نمی‌دانیم عامل دیگری ما را از ایشان دور نمی‌سازد.(احتجاج، طبرسی، ج2،ص499؛ بحارالانوار، مجلسی، ج53، ص177)

در این فراز حضرت به روشنی دلیل غیبت را عدم آمادگی و کوتاهی شیعیان در وفای به عهد می‌دانند و بیان می‌دارند آنچه ایشان را در پس پرده غیبت حبس کرده است گناهان شیعیان می باشد.

به کوشش خانم جعفری

منبع: کتاب ماء معین، دکتر اسدی گرمارودی، ص135