۳۱-چگونه می توانیم زمینه ساز ظهور امام زمان (عج) باشیم؟

تعداد بازدید:۱۲۰

هر فرد باید با تلاش بر خودسازی مقدمات اثرگذاری بر سایرین را شروع کرده و بدین گونه مقدمات برپایی جامعه ایده‌آل اسلامی را فراهم نماید. همچنین از مهم‌ترین تکالیف عصر غیبت، تلاش برای کسب معرفت نسبت به مقام امام عصر(عج) است؛ زیرا معرفت تبعیت از امام را به همراه دارد و سبب می شود انسان از تاریکی جهل به روشنایی علم و عمل دست یابد؛‌ از این رو پیامبر(ص) می‌فرمایند: «هر کس بمیرد در حالی‌که نسبت به امام زمان خویش معرفت نداشته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.»

به کوشش خانم سبحانی

منبع: کتاب ماء معین،‌ دکتر اسدی گرمارودی،‌ص144