۳۲-چرا یکی از مهم ترین تکالیف عصر غیبت معرفت نسبت به امام زمان(عج) است؟

تعداد بازدید:۱۸۴

همانگونه که می‌دانیم امامان (ع) نسبت به حال تمامی یاران و دوست‌داران خویش، نظارت و آگاهی دارند، و اگر کسی صادقانه ایشان را بخواهد و در راهشان تلاش کند مورد عنایت ایشان قرار خواهد گرفت. به همین دلیل است که بالابردن معرفت و آگاهی از مهم‌ترین وظایف منتظران در دوران غیبت است. معرفت نسبت به مقام امام، سبب یادکردن از او‌ خواهد شد و حاصل این یادکردن، ایجاد حب و پیدا کردن محبت قلبی نسبت به امامی است که به مقام او معرفت یافته‌ایم. به عبارت دیگر معرفت و حب به صورت تلازمی، با یکدیگر افزایش خواهند یافت. بدان معنا که هر چه معرفت انسان نسبت به امام بیشتر شود محبت فرد به ایشان افزایش می‌یابد که به تبع آن هر چه محبت بیشتر شود اعمال و رفتار شایسته‌تر می‌گردد؛‌ از این رو میزان حب محب را می توان از روی نشانه‌ها و رفتار و عملکرد او تشخیص داد. از این رو هر چه معرفت انسان نسبت به امام بالاتر رود رفتار و اعمال پسندیده تری خواهد داشت. به همین دلیل یکی از وظایف ما شیعیان در دوران غیبت معرفت نسبت به امام عصر(عج) می باشد.

به کوشش خانم سبحانی

منبع: کتاب ماء معین،‌ دکتر اسدی گرمارودی،‌ص147