۳۵-منتظر حقیقی کیست؟

تعداد بازدید:۱۵۴

منتظر حقیقی ؛ موحدی است که می داند که برای تعجیل در امر فرج باید به اصلاح خویش بپردازد و پس از آن با رفتار صحیح خود، جامعه را مشتاق به ظهور حضرت گرداند. چنین فردی به فرموده امیرالمومنین(ع) دنیای خویش را تابع آخرتش گردانیده است. اینجاست که شیعه و منتظر واقعی در می یابد:

  1. برای عقیده و باور خود وقت و انرژی صرف کند .
  2. میزان مطالعه خود را بالا ببرد.
  3. تعلیم و نشر حقایق را افزایش دهد تا بتواند الگوی عملی مناسبی برای مقابله با تبلیغات سوء دشمنان باشد.
  4. تلاش نماید به عنوان عالی ترین مخلوق الهی به برترین مرتبه کمال خویش در دنیا نائل گردد.

به کوشش خانم مژگانیان

منبع: کتاب ماء معین،‌ دکتر اسدی گرمارودی،‌ص152