۳۹-چرا وجود حجت الهی بر روی زمین امری ضروری است؟

تعداد بازدید:۱۶۴

زیرا اتمام حجت الهی تنها با کتاب و نبی و رسالت نبوتی انبیا صورت نمی‌پذیرد؛ بلکه در هر دوره باید درمیان هر قوم امتی حجت الهی به عنوان امام و خلیفه خداوند وجود داشته باشد. در واقع ولایت تشریعی و تکوینی امام به اذن خداوند عامل بقا و کمال امت است؛ مانند خورشید که اگر نباشد منظومه شمسی نظم خود را از دست می‌دهد و بقا نمی‌یابد. خورشید به اذن خداوند به صورت تکوینی عامل بقا، کمال و تعالی موجودات این منظومه است. حجت خدا نیز با ولایت تکوینی خود عامل بقای هستی  و مخلوقات است و با ولایت تشریعی الهیه خود عامل هدایت تشریعی موجود مختار می‌باشد.

ابن حجر عسقلانی دانشمند معروف اهل سنت در تایید این مطلب ،  در ذیل حدیث نزول حضرت عیسی در آخرالزمان می‌نویسد: اینکه در آخرالزمان و نزدیک به قیامت، حضرت عیسی(ع) به مردی از امت اسلامی اقتدا می‌کند و پشت سر او نماز می‌خواند، دلیلی است بر اینکه نظر دانشمندانی از مسلمانان که می‌گویند زمین هرگز  از حجت خدا خالی نیست، ‌نظری صحیح می‌باشد. (فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، عسقلانی، ج6،ص494)

به کوشش خانم عسگریان

منبع: کتاب ماء معین،‌ دکتر اسدی گرمارودی،‌ص155