مطالب مرتبط با کلید واژه

غض بصر


۱۵- منظور از «غض بصر» یا «کنترل نگاه» و «چشم‌پوشی» و «صرف نظر از نگاه» چیست و حدود آن تا کجاست؟

در پاسخ به این سؤال توجه به این نکته ضروری است که مثلاً اگر گفته شود آقا و خانم صرف‌نظر کنید، قطعاً سوال می‌شود از چه باید صرف نظر کنیم؛ یعنی متعلق آن باید گفته شود؛ در اینجا نیز باید ...