مطالب مرتبط با کلید واژه

احکام حجاب


۲۰- حدّ پوشش و حجاب بانوان نزد فقهاء چیست؟

همان‌طور که بیان شد در قبال حفظ عفت و چشم در آقایان، رعایت حجاب و پاکدامنی در بانوان از مهمترین عوامل پاکی و رشد و تعالی در انسان‌هاست. فقها حدّ این پوشش و حجاب را بنابر بیان قرآن و فرمایش ...