دسترسی سریع

پرسش و پاسخ

۲۰- چرا اسلام زنان سالمند را نیز به نوعی پوشش و عفاف توصیه و مقید می‌نماید؟!

توصیه‌های آیه ۶۰ سوره نور به زنان سالمند، برای پیشگیری از آزار و اذیت پیش‌بینی شده‌ای است که متأسفانه با توجه به آمارهای جهانی شاهد آن هستیم. به طور مثال روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن از تجاوز به زنان ۵۰ الی ۱۰۰ سال خبر می‌دهد.[۱]

۱۹-حکم حجاب برای بانوان سالخورده چگونه است؟

با توجه به آیه و روایات مذکور، زنان سالخورده می‌توانند پوشش کمتری داشته باشند به شرط آنکه در برابر نامحرمان نکات زیر را رعایت نمایند: ۱- نباید زینت‌های پنهانی خود را آشکار نمایند. ۲- لباس‌های زینتی که جلب توجه می‌کنند به تن نکنند. ۳- نباید آرایش و خودنمایی کنند. ۴- هر چه عفیف و پاکدامن باشند برای آنان بهتر است.

۱۸- برخی گویند: خود چادری‌ها در بسیار مسائل از بقیه بدترند! آیا چنین است؟!

در هر قشری فرد خوب و بد هست . اگر در یک فرد چادری اخلاق ناپسندی را می‌بینیم این به علت حجابش نیست. رفتار او ربطی به چادر و حجاب ندارد. این حرف مثل این است که نسخه پزشک را اجرا نکنیم و بگوییم خود پزشک و آن‌هایی که طبق دستور پزشک عمل می‌کنند، همواره سالم نیستند، هر غذایی را می‌خورند و اغلب خلاف دستورات بهداشتی و نسخه او عمل می‌کنند!

۱۷-گویند: آیا خدای رحیم و مهربان که خود را بارها به ارحم الراحمینی ستوده است ممکن است بانوان را به خاطر عدم حجاب به دوزخ ببرد! و عذاب کند؟!

در این که یکی از صفات خداوند، «ارحم الراحمین» است هیچ شک و تردیدی وجود ندارد؛ اما صفات حق تعالی متعدد است.(در علم کلام، الهیات و فلسفه به عنوان ثبات ثبوتیه و سلبیه به طور مفصل بحث شده است.) و عدل و عدالت نیز از دیگر صفات خداوندی است. آیا عدالت الهی ایجاب نمی‌کند که پاداش و کیفر بنده مطیع و عاصی متفاوت باشد؟!..

۱۶-می گویند فایده این همه تحمل و درگیر کردن خود به حجاب چیست؟

کسانی که این موضوع را مطرح می‌نمایند یکی از دو حالت زیر را خواهند داشت؛ ۱- خدا و کتب آسمانی را قبول دارند و اسلام و قرآن را پذیرفته‌اند. ۲- خدا و کتب آسمانی بخصوص قرآن و احکام آن را باور ندارند. در پاسخ به چنین افرادی، ابتدا باید با سبک منطقی، به اثبات اصل خدا و خداشناسی و کتب آسمانی به خصوص قرآن پرداخت تا آن‌گاه حکم حجاب از قرآن ثابت شود و اثرات مفید آن مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

۱۵- گویند: با همه توضیحاتی که در مورد وجوب حجاب بانوان (از زمان نزول آیه مربوط تاکنون) بیان شده، چرا امروزه در بین زنان مسلمان بدحجاب و بی حجاب دیده می‌شود؟

علت بدحجابی یا بی‌حجابی بانوان مسلمان را باید در موضوعات مختلفی جستجو نمود؛ ( البته علل مختلفی دارد که به بعضی از آ‌ن‌ها اشارت می رود.) از جمله این موضوعات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) وضعیت افراد ب) وضعیت جوامع بشری

۱۴-گویند: بانوان محجبه اُمُل تلقی می‌شوند و مورد تمسخر قرار می‌گیرند! و می‌پرسند آیا با این وضعیت باز هم حجاب لازم است و مانع ترقی و تعالی در دنیای پیشرفته امروز نمی‌شود؟

گوییم: اگر حقیقت حجاب با دلایل عقلی، نقلی و علمی برای انسان ثابت شود قطعاً مسخره کردن دیگران ارزشی ندارد، به طور مثال اگر به فردی گفته شود برای پیشگیری از عوارض آلودگی هوا باید ماسک بزنی و او مورد تمسخر قرار گیرد، آیا عقلش به او اجازه می‌دهد ماسک را بردارد و خود را مبتلا به رنج و درد نماید؟!

۱۳-گویند: آیا خدای رحیم و مهربان که خود را بارها به ارحم الراحمینی ستوده است ممکن است بانوان را به خاطر عدم حجاب به دوزخ ببرد! و عذاب کند؟!

 نکته‌ی دقیقی در حکم حجاب وجود دارد که در بعضی از احکام نیست، به طور مثال سرپیچی از حکم نماز و روزه، باعث تمرد و گمراهی خود فرد می‌شود؛ اما بی‌توجهی و بی‌دقتی در حکم حجاب نه تنها ضررش متوجه خود فرد متمرد می‌شود، بلکه عامل گمراهی و اغوای دیگران نیز هست. پس گناه بی‌حجابی یا بد حجابی به طور تصاعدی افزایش می‌یابد. خود خدا می‌فرماید:....

۱۲-می‌گویند: اجبار زنان به داشتن حجاب و محدود ساختن آنان، اهانت به حیثیت انسانی و سلب آزادی آنان است! زن را نباید اسیر و زندانی کرد و این ظلم است و باید از میان برود!

گوییم: آیا وقتی آقایان با شخصیت مجبورند با لباس رسمی خارج شوند، این ظلم و اهانت به آنان است؟! و آیا بانوان با شخصیت می‌توانند با هر لباسی خارج شوند؟! و اگر مجبور باشند با پوشش انسانی در جامعه حاضر شوند، آیا ظلم و توهین به آنان است؟!