مطالب مرتبط با کلید واژه

زینت


۲۲– گویند: با وجود آنکه لفظ مؤمنین شامل مرد و زن هر دو می‌شود، چرا بعد از ﴿... قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ...﴾، عبارت ﴿... قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ...﴾ آورده شده است؟

 ذکر عبارت ﴿... قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ...﴾ (سوره نور، آیه 31)  بعد از ﴿... قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ...﴾ (سوره نور، آیه 30)  جهت بیان احکام خاص بانوان است و اگر خداوند نمی‌خواست احکام اختصاصی بیان نماید، همان عبارت ﴿... قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ...﴾ که شامل مرد و زن می‌شود، کافی ...

۲۳- منظور از زینت مخصوص بانوان در عبارت ﴿...وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...﴾ از آیه ۳۱ سوره مبارکه نور چیست؟

برای پاسخ به این سوال، نخست لازم است واژگان عبارت مذکور از آیه بررسی شود. یُبْدِینَ از مصدر بدا، بدآءً، بَدائة و ابداء به معنای پیدا و آشکار گردیدن و اظهار نمودن است و لا یُبدینَ، یعنی آشکار نکنند اینکه غیر ...

۳۰- چرا در آیه ۳۱ سوره مبارکه نور ﴿... یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ...﴾ دوبار تکرار شده است؟

شاید تاکید به این جهت است که تمام وجود زن نوعی زینت محسوب می‌شود و باید در مقابل نامحرمان پوشیده و مستور بماند؛ ولی صورت و دستان تا مچ برای رفع نیاز حیاتی از پوشش استثناء شده‌اند، از این رو بعد ...