مطالب مرتبط با کلید واژه

حجاب ادیان


۳۶- آیا حجاب در صدر اسلام بین زنان پیامبر (ص) و زنان مسلمان و کنیزان متفاوت بوده است؟

شاید این پرسش از آراء بعضی مفّسرین نشأت گرفته باشد که به نظر ایشان زن‌ها در میان اعراب دو گونه بوده‌اند: آزاد و کنیز که پوششی متفاوت داشتند. البته قبل از اسلام نیز در بعضی جوامع چنین رسمی مطرح بوده ...