مطالب مرتبط با کلید واژه

حکم حجاب در قرآن


۷- حجاب به چه معناست؟ آیا حکم حجاب در قرآن کریم با لفظ حجاب ذکر شده است؟

حجاب از ماده «ح ج ب» به معنای پنهان کردن، پرده، چیزی که میان دو شیء حائل می‌شود، پوشش، روگیری، ستر و در اصطلاح پوشیدن زن، خویشتن را از نامحرم است. إمرأة مَحجوُبَة وَ مُحَجَبه، یعنی زنی که خود را پوشانیده ...

۱۳- اگر حجاب یک حکم الهی است، سؤال این است که احکام الهی به چه منظور وضع شده است؟

در جواب این پرسش گوییم: خالق و مربی و در نتیجه معلم واقعی انسان‌ها خداوند است. اوست که هدایت و تعلیم بشر را برعهده گرفته است. در قرآن کریم در این‏باره آمده است: ﴿قٰالَ رَبُّنَا اَلَّذِی أَعْطىٰ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ...

۱۹- چرا انسانِ آزاد و مختار، باید طبق دستورات الهی منافذ (چشم، گوش و دهان...) خود را کنترل نماید؟

در مسأله حجاب دومین بحث و حکم مشترکی که میان آقایان و بانوان از آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور استنباط می‌شود، حفظ منافذ بدن است. آنجا که می‌فرماید: ﴿... یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ... یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...﴾ حِفظ در زبان عرب به ...

۲۳- منظور از زینت مخصوص بانوان در عبارت ﴿...وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...﴾ از آیه ۳۱ سوره مبارکه نور چیست؟

برای پاسخ به این سوال، نخست لازم است واژگان عبارت مذکور از آیه بررسی شود. یُبْدِینَ از مصدر بدا، بدآءً، بَدائة و ابداء به معنای پیدا و آشکار گردیدن و اظهار نمودن است و لا یُبدینَ، یعنی آشکار نکنند اینکه غیر ...

۲۴- منظور از ﴿... مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا...﴾ در آیه ۳۱ از سوره مبارکه نور چیست؟

«ظَهَرَ» از مصدر ظهور به معنای آشکار گردید، پیدا، غالب، بیرونی، صوری و نمود ( الصحاح، جوهری، ج2، صص732-730؛ معجم مقاییس اللغة، ابن فارس،ج3،ص471؛ النهایة فی غریب الحدیث، ابن أثیر، ج3، صص164 و 166؛ الفروق اللغویة، عسکری، صص344-343؛)  است و با توجه ...

۲۶- آیا فردی که به اصطلاح خواجه نامیده می‌شود، جزء «غَیْرِ أُولِی اَلْإِرْبَةِ» محسوب می‌شود و محرم به بانوان است؟

به نظر فقها، خواجه از قسم مردان ابله نیست و از این رو به بانوانی که از نامحرمان او محسوب می‌شوند، محرم نیست. (بین خواجه، ابله و احمق فرق است. «خواجه»، صاحب نقصی است که در او ایجاد نموده‌اند و مردی ...

۲۸- منظور از ﴿... أَوِ اَلطِّفْلِ اَلَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا...﴾ در آیه ۳۱ سوره مبارکه نور چیست؟

معنی کلمه «ظَهَر» از مصدر ظهور است و شامل معانی آشکار گردید، پیدا، غالب، بیرونی، صوری و نمود است.( فرهنگ بزرگ جامع نوین ذیل لغات مذکور، قاموس قرآن، معارف و معاریف دایره المعارف جامع اسلامی، حسینی دشتی) و به این ترتیب ...

۲۹- اگر پوشش عورت در زن و مرد، هر دو لازم است چرا در آیه تنها عبارت ﴿...عَوْرَاتِ النِّسَاء...﴾ ذکر شده است؟

عَوْرَاتِ (جمع عورة) در اصل از ماده «ع ا ر» است و به چیزی گفته می‌شود که آشکار ساختن آن موجب عار باشد، همچنین به نقاط آسیب‌پذیر مرزها و آنچه انسان از آن بیم و وحشت دارد نیز این واژه ...

۳۳- چرا باید در مقابل زنان غیر هم‌کیش (غیر مسلمان) حجاب داشت ؟!

یکی از مواردی که زنان مسلمان می‌توانند حجاب نداشته باشند در مقابل زنان مسلمان است نه همه زنان. تصور می‌کنم سؤال فوق از کلمه «نِسَائِهِنَّ» (نساء + ضمیر هُنَّ) در آیه (سوره نور، آیه 31)  نشأت گرفته است؛ زیرا ضمیر «هُنَّ» که ...