مطالب مرتبط با کلید واژه

حجاب در سوره نور


۳۰- چرا در آیه ۳۱ سوره مبارکه نور ﴿... یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ...﴾ دوبار تکرار شده است؟

شاید تاکید به این جهت است که تمام وجود زن نوعی زینت محسوب می‌شود و باید در مقابل نامحرمان پوشیده و مستور بماند؛ ولی صورت و دستان تا مچ برای رفع نیاز حیاتی از پوشش استثناء شده‌اند، از این رو بعد ...

۴۳- می‌پرسند: چرا نباید آرایش کنیم و به خود برسیم؟ مگر خوش‌لباس بودن گناه است؟!

در پاسخ گوییم: اسلام با خوش‌لباس بودن و حتی آرایش مخالف نیست، چنان که می‌فرماید: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اَللّٰهِ اَلَّتِی أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ...﴾ (سوره اعراف، آیه 32) ... بگو زیورهایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده چه کسى حرام گردانیده؟!...  اما اصل مهم ...

۴۴- گویند: قرآن کریم تنها می‌فرماید: حجاب برای زنان نیکوست، بنابراین حجاب واجب و اجباری نیست!

گوییم: هر چند پاسخ این سوال در جواب «کجای قرآن حجاب را واجب کرده است ؟» به طور مفصل آمده است. (ر.ک. پرسش 14 )  اما اشاره به این نکته خالی از لطف نیست، که هرگاه قضیه‌ای امری باشد، مفهوم مخالف ...