مطالب مرتبط با کلید واژه

حجاب در اسلام


۴۴- گویند: قرآن کریم تنها می‌فرماید: حجاب برای زنان نیکوست، بنابراین حجاب واجب و اجباری نیست!

گوییم: هر چند پاسخ این سوال در جواب «کجای قرآن حجاب را واجب کرده است ؟» به طور مفصل آمده است. (ر.ک. پرسش 14 )  اما اشاره به این نکته خالی از لطف نیست، که هرگاه قضیه‌ای امری باشد، مفهوم مخالف ...

۴۸- گویند: با همه توضیحاتی که در مورد وجوب حجاب بانوان (از زمان نزول آیه مربوط تاکنون) بیان شده، چرا امروزه در بین زنان مسلمان بدحجاب و بی حجاب دیده می‌شود؟

گوییم: علت بدحجابی یا بی‌حجابی بانوان مسلمان را باید در موضوعات مختلفی جستجو نمود؛ ( البته علل مختلفی دارد که به بعضی از آ‌ن‌ها اشارت می رود.) از جمله این موضوعات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) وضعیت افراد ب) وضعیت جوامع ...