۴۴- گویند: قرآن کریم تنها می‌فرماید: حجاب برای زنان نیکوست، بنابراین حجاب واجب و اجباری نیست!

تعداد بازدید:۱۸۵

گوییم: هر چند پاسخ این سوال در جواب «کجای قرآن حجاب را واجب کرده است ؟» به طور مفصل آمده است. (ر.ک. پرسش 14 )

 اما اشاره به این نکته خالی از لطف نیست، که هرگاه قضیه‌ای امری باشد، مفهوم مخالف آن «نهی» است، به طور مثال وقتی گفته شود وظائف و تکالیفت را انجام بده، قضیه‌ی مخالف آن «نهی» از ترک وظائف و تکالیف است و هر گاه قضیه‌ای «نهی» باشد، عکس و مخالف آن «امر» است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «آنچه حرام است مخور» عکس آن امر به حلال خوردن است. در آیه حجاب نیز خداوند فرموده است:

﴿... وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ...﴾ (سوره نور، آیه 31)

بانوان زینت‌های خود را در برابر غیر محارم آشکار ننمایند.

پس واجب است بانوان زینت‌های خود را در مقابل نامحرمان بپوشانند؛ یعنی بر بانوان واجب است در مقابل نامحرم حجاب داشته باشند نه این که «بهتر است» یا «نیکوست» حجاب داشته باشند؛ زیرا در آیات حجاب از کلمات «حَسَن» (نیکو) «أحسَن» (بهتر) و «أفضَل» (با ارزش‌تر) و... به کار نرفته است.

نیکو بودن حجاب

نمی‌دانم، طراح سوالِ مذکور، از کجای آیات مربوط به حجاب  موضوع «نیکو بودن حجاب» و نه «واجب بودنش» را برداشت نموده است؟! شاید محرک‌های درونی (امیال) و بیرونی (شیاطین انسی) موثر بوده‌اند.

برخی اجباری نبودن حجاب را به گونه‌ای دیگر مطرح کرده اند؛ یعنی  گفته‌اند حجاب در قرآن به جهت «عفاف اخلاقی» واجب شده است!  از این رو در عرف اجتماعی امروز که پیدا بودن مو و گردن خلاف عرف نیست و برای جوامع بشری امری غیراخلاقی محسوب نمی‌شود، لزومی به پوشش ندارد و این وجوب برای زمان و مکانی بوده که خلاف عفاف حساب می‌شده است.

در جواب گوییم:

اگر به آیات حجاب توجه شود قید زمان و مکان ندارد و هر حکمی که قید نداشته باشد، مطلق است و فوق استنباطِ اجتهاد، در مقابل نص است و نوعی تفسیر به رأی محسوب می‌شود!

دوم آنکه از کجا معلوم است که هر عرفی پسندیده شرع باشد؟ آیا اگر در برخی از جوامع امروزی همجنس بازی عرفی شده است، این امر دلیل بر پذیرش آن است؟ چه بسیار عرفیات غلطی که در جوامع، انبیاء علیهم السلام و اولیاء با آن‌ها مبارزه می‌نموده‌اند.

اگر اصل حجاب و حد آن امر قطعی قرآنی است، پس اصل آن نمی‌تواند تابع عرفیات باشد، در زمان متمدن کنونی نیز رعایت حجاب هنوز در بانوان معتقد به دین یهود و مسیح دیده می‌شود که خود می‌تواند دلیلی بر وجوب حجاب در آن ادیان باشد؛ لکن بر اثر تبلیغات سوء و سوء استفاده‌های شهوی، جنسی و اقتصادی از بانوان متأسفانه حجاب آنان را در دست اندازهای گوناگون (ضد اخلاقی، ضد ترقی و ضد تمدن...) قرار می‌دهند.

 البته نوع پارچه، رنگ و مدل حجاب، زمانمند و مکانمند است، به طور مثال رنگ تیره یا روشن، چادر یا پوشش کامل و عبا می‌تواند تابع مکان و زمان باشد؛ لکن حکم اصلی وجوب پوشش بانوان قابل تغییر نیست و اینگونه تحلیلات همان قیاس و استحسان (قیاس و استحسان بحث مفصلی است که علاقهمندان می توانند به کتب مربوطه (اصول فقه) مراجعه نمایند.) فقهی می‌شود که در فقه ابوحنیفه جایز شمرده شده! ولی، امام صادق (ع) صریحاً آن را نهی نموده‌اند.

 

منبع: کتاب پنجاه پرسش و پاسخ در مورد چرایی حجاب، خانم شکرانی، ص 222

 

کلید واژه ها: وجوب حجاب حجاب در سوره نور حجاب در اسلام