۳۰- چرا در آیه ۳۱ سوره مبارکه نور ﴿... یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ...﴾ دوبار تکرار شده است؟

تعداد بازدید:۶۵۹

شاید تاکید به این جهت است که تمام وجود زن نوعی زینت محسوب می‌شود و باید در مقابل نامحرمان پوشیده و مستور بماند؛ ولی صورت و دستان تا مچ برای رفع نیاز حیاتی از پوشش استثناء شده‌اند، از این رو بعد از اوّلین ﴿... لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ... قید ﴿... مَا ظَهَرَ مِنْهَا... ذکر شده است و بعد از دومین ﴿... لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ... محارم مستثنی گردیده اند که عبارتند از:

1- شوهر 2- پدر 3- پدر شوهر 4- پسر 5- پسر شوهر 6- برادر 7- پسر برادر 8- پسر خواهر 9- زنان هم‌کیش 10- بردگان(کنیزان) 11- افرادی که تمایل به زن ندارند 12- کودکانی که از عورت زنان یا عمل جنسی آگاه نیستند و یا توان عمل جنسی ندارند.(ترجمه تفسیر المیزان، طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، ج15، ص157)

البته تأکید ﴿...لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ... هشداری امنیتی به بانوان است؛ زیرا چه بسیار زنانی که به خاطر زینت و زیبایی طبیعی یا تزیین خود به طلا و جواهر و آرایش‌های خاص، مورد صید افراد طماع قرار گرفته و موجبات اذیت و آزار و هلاکت خود را فراهم نموده‌اند.(توجه به حوادث ناگوار در مورد زنان مانند جریان خفاش شب و... این واقعیت را روشنتر می کند.

ای شکرخنده بر آن تُنگِ شکر، روی بپوش

تـا که مـوران ننمـایند طمــع بر شـکرت

آخر از جنس لطیفی تـو، نظـرهاست کثیف

رخ بپـوشـان از آن بـد نظران بر نظـرت

زیور و زینـت خود جز به محـارم منـمای

تا که بیگـانه ندزدد زتو یکـتا گوهـرت (دیوان اشعار، دهقان، صص230-231)

 

منبع: کتاب پنجاه پرسش و پاسخ در مورد چرایی حجاب، خانم شکرانی، ص156

کلید واژه ها: زینت حکم حجاب زینت زینت در برابر محارم حجاب در سوره نور