۲۶- آیا فردی که به اصطلاح خواجه نامیده می‌شود، جزء «غَیْرِ أُولِی اَلْإِرْبَةِ» محسوب می‌شود و محرم به بانوان است؟

تعداد بازدید:۱۳۵۶

به نظر فقها، خواجه از قسم مردان ابله نیست و از این رو به بانوانی که از نامحرمان او محسوب می‌شوند، محرم نیست. (بین خواجه، ابله و احمق فرق است. «خواجه»، صاحب نقصی است که در او ایجاد نمودهاند و مردی است که خایهاش را کشیده باشند. «ابله»، کسی است که از نظر احساسات جنسی همانند افراد عادی نیست و تمایل به زنان در وجودش نیست. «احمق»، بیشتر ضعف عقلی دارد و استدلالها را درست نمیفهمد: اقتباس از فرهنگ لغت دهخدا، معین و عمید) 

 توضیح آنکه بعضی حکام ظالم، مردانی را عقیم می‌نمودند(این عمل، خلاف عرف، شرع و قانون است) تا نگهبان حرمسرای آنان شوند، در حالی که شهوت جنسی آنان از بین نمی‌رود و چه بسا به خاطر عدم ارضای آن تحت فشار روحی و روانی قرار می‌گیرند و بانوان بی‌حجاب بر فشار روحی آنان بیافزایند؛ بنابراین لازم است که بانوان در مقابلشان حجاب کافی داشته باشند.

 

منبع: کتاب پنجاه پرسش و پاسخ در مورد چرایی حجاب، خانم شکرانی، ص150

کلید واژه ها: حکم حجاب در قرآن نامحرم بودن خواجه