۲۹- اگر پوشش عورت در زن و مرد، هر دو لازم است چرا در آیه تنها عبارت ﴿...عَوْرَاتِ النِّسَاء...﴾ ذکر شده است؟

تعداد بازدید:۸۷۷

عَوْرَاتِ (جمع عورة) در اصل از ماده «ع ا ر» است و به چیزی گفته می‌شود که آشکار ساختن آن موجب عار باشد، همچنین به نقاط آسیبپذیر مرزها و آنچه انسان از آن بیم و وحشت دارد نیز این واژه گفته می‌شود. ( تاج العروس، زبیدی، ج7، ص275؛ لسان العرب، ابن منظور، ج4، صص612، 616 و 617؛ مجمع البحرین، طریحی، ج3، صص277-276)

پس عورت آن چیزی است که شایسته است پوشیده شود و محافظت گردد که مورد سوء استفاده و تعرض قرار نگیرد.

در آیه مذکور چون حکم خاص زنان را بیان می‌کند، «عَوْرَاتِ النِّسَاء» گفته شده است. البته گاهی منظور از «عَوْرَاتِ النِّسَاء» در مورد بانوان فقط جای معین (شرمگاه) نیست؛ چون پوشش آن بر هر کسی چه زن و چه مرد در مقابل دیگری جز همسر لازم است؛ ولی در بانوان کل بدن نیاز به پوشش و محافظت در برابر دیدگان نامحرم و نااهلان دارد؛ از این رو قید «نساء» ذکر شده است.

 در اینجا منظور این است که بانوان آن پوششِ کامل در مقابل نامحرمان را، می‌توانند در برابر این کودکان با خصوصیات مذکور در آیه  نداشته باشند.

 

منبع: کتاب پنجاه پرسش و پاسخ در مورد چرایی حجاب، خانم شکرانی، ص155

 

کلید واژه ها: حکم حجاب در قرآن عورات عورات النساء