پرسش و پاسخ

منظور از احسان ابتدایی خداوند چیست؟

حق همه جا طرفینی است الا در خلقت. در بین مخلوقات مثلا هر دو همسر به گردن هم حق دارند یا هم پدر بر گردن فرزند حق دارد هم فرزند بر گردن پدر؛ اما موجودات در خلقت هیچ حقی نداشتند و خدا بر اساس لطف و رحمت الهی آنها را آفرید. ...

ادامه مطلب

چگونه خداوند بر خودش رحمت را واجب کرده است؟ آیا این سخن صحیح است؟

رحمت، وظیفه ای است که خدا بر خود واجب نموده است .در علم کلام و فلسفه و عرفان واجب کردن خداوند بر خودش بحث مفصلی است. برخی قشریون معتقدند بنده نمی‌تواند بگوید عملی بر خدا واجب است یا نه. عمل واجب را بالادست به پایین دست امر می کند، مثل پدر و فرزند و...!...

ادامه مطلب

چگونه معاد لازمه رحمت الهی است؟

در آیه ۱۲ سوره انعام بین آن رحمتی که خدا برای خود لازم کرده است و معاد ارتباط برقرار شده است. خداوند اگر رحیم نباشد نقص است و با توجه به آیه مذکور رحمت را بر نفس خود واجب کرده و تجلی رحمت احسان است؛ از این رو با توجه به شروط احسان، معاد لازمه رحمت الهی است؛ زیرا....

ادامه مطلب