۲۲– گویند: با وجود آنکه لفظ مؤمنین شامل مرد و زن هر دو می‌شود، چرا بعد از ﴿... قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ...﴾، عبارت ﴿... قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ...﴾ آورده شده است؟

تعداد بازدید:۵۳۴

 ذکر عبارت ﴿... قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ...﴾ (سوره نور، آیه 31)  بعد از ﴿... قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ...﴾ (سوره نور، آیه 30)  جهت بیان احکام خاص بانوان است و اگر خداوند نمیخواست احکام اختصاصی بیان نماید، همان عبارت ﴿... قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ... که شامل مرد و زن می‌شود، کافی بود؛ اما خصوصیاتی در بانوان وجود دارد که احکام خاصی را در بر میطلبد. اضافه شدن هُنَّ در کلمه ﴿...زِینَتَهُنَّ... نشان میدهد، در زنان زینتی است که در مردان نیست و یک موضوع اختصاصی بانوان را بیان می‌کند وگرنه آنچه از جهت حفظ و پوشاندن (عورت) و نگاه مشترک بود، به طور یکسان در مورد مرد و زن بیان داشته است؛ ولی برای تاکید بیشتر در مورد پوشش خاص بانوان با خطاب ﴿... قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ...چندین حکم و سفارش سازنده بیان فرموده است.

اولین حکم خاص بانوان

اولین حکم خاص بانوان با عبارت ﴿...وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... بیان شده است؛ بانوان نباید زینت‌های خود را آشکار نمایند مگر آنچه به طور طبیعی آشکار است.

منبع: کتاب پنجاه پرسش و پاسخ در مورد چرایی حجاب، خانم شکرانی، ص 134

کلید واژه ها: حکم حجاب خانمها سوره نور زینت حجاب زینت