۴۲- برخی گویند: خود چادری‌ها در بسیار مسائل از بقیه بدترند! آیا چنین است؟!

تعداد بازدید:۳۴۶

گوییم: در هر قشری فرد خوب و بد هست . اگر در یک فرد چادری اخلاق ناپسندی را میبینیم این به علت حجابش نیست. رفتار او ربطی به چادر و حجاب ندارد. این حرف مثل این است که نسخه پزشک را اجرا نکنیم و بگوییم خود پزشک و آنهایی که طبق دستور پزشک عمل میکنند، همواره سالم نیستند، هر غذایی را میخورند و اغلب خلاف دستورات بهداشتی و نسخه او عمل میکنند!

همانطور که گفته می‌شود:

حَسَناتُ الاَبرار سَیئاتُ المُقَربین (مضامین روایات این مطلب را تایید میکند.)

کارهای نیک خوبان برای مقربان عمل زشت محسوب میگردد.

به طور مسلم از افرادی که ظاهر آنان دلالت بر فرمانبرداری و پیروی از حق است توقع بیشتری است، از این رو همان‌طور که از پزشک و متخصص تغذیه رعایت بیشتر بهداشت و نکات مربوط به سلامتی را انتظار داریم، از خانمی هم که به خاطر امر خالقش چادر بر سر کرده، رعایت کردار و رفتار اسلامی بیشتری را متوقع هستیم و اندک خلاف او در چشم و ذهن مخالفین حجاب و چادر بزرگترین تخلف محسوب می‌شود.

در پیشگاه خداوند چنان‌که فرد بیحجاب به خاطر مخالفت با امر الهی مجازات می‌شود، انسان محجبه متخلف نیز اگرچه به سبب حجابش (البته اگر برای اطاعت اوامر الهی باشد) مأجور خواهد بود؛ ولی به خاطر تخلف خود مجازات خواهد شد و البته به جهت بدنام نمودن محجبهها و افراد چادری هم مجازات مضاعف و خاص خود را دارد.

قابل ذکر است که اگر بانوان چادری، در مواقعی که احتمال عقب رفتن چادر می‌رود مراقب پوشش کامل زیر چادر خود بوده و در کنترل و نظافت آن کوشا باشند، پوشش آنان دستاویزی برای دشمنان حجاب و چادر قرار نمیگیرد؛ مانند هنگام خرید و فروش با نامحرم، جابهجایی وسایل منزل، مهمانیها در برابر نامحرمان و بخصوص در گفتگو و تعامل با آنان.

 این جمله که «چادریها از همه بدتر هستند!» ریشه در تاریخ دارد. در دوران پهلوی برای پست نشان دادن حجاب و چادر، زنان بدکاره و فواحش را مجبور به سر کردن چادر مینمودند.

طی بخشنامهای در مورد لزوم انجام نهضت بانوان در (کشف حجاب) آمده است:

از دخول بعضی عناصر بد و زنهای بدسابقه در این قبیل مجامع و جشنها باید ممانعت شود؛ حتی اگر فواحش به کشف حجاب روی آوردند، باید قویاً جلوگیری شود که صدمه به این مقصود مقدس نزنند.(حکایت کشف حجاب، ج2، ص73)

یکی از اقدامات عجیب و غریب برای بیارزش کردن و حقیر و پست نشان دادن حجاب و چادر، فشار و زور برای چادر سر کردن زنان بدکاره و فواحش بود تا بدین وسیله نشان دهند که حفظ عفت و پاکی مربوط به حجاب و طرز پوشش نیست و زنهای آنچنانی برای پوشاندن بدکارگی و قبح عمل خود به آن پناه برده و در نتیجه چادر به پوششی پست و شرمآور و ضد ملی بلکه ضد دینی تبدیل شد.( تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، ص22)

با کمال تاسف! در بعضی از اماکن و فیلمها، زنان متهم، مجرم، عقب افتاده و بدبخت را نیز با چادر میبینیم! البته بعضی از مستشرقین برای ایجاد فحشا در کشورهای اسلامی به صور مختلف با حجاب و چادر مبارزه نمودهاند. به عنوان نمونه مستر همفر - جاسوس انگلیسی که سالهای زیادی از طرف حاکمان انگلیس در کشورهای اسلامی برای محو اسلام جاسوسی کرده است- می‌گوید:

باید زنان مسلمان را فریب داد و از زیر چادر بیرون کشید. با این بیان که حجاب یک عادت است از خلفای بنی عباس و یک برنامه اسلامی نیست. پس از بیرون آوردن چادر و عبا باید جوانان را تحریک کنید که دنبال آنها بیافتند تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد.(خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیس، ص112)

البته مراد از حجاب اسلامی پوشش کامل طبق دستور قرآن است، نه لزوماً چادر ایرانی و یا عبای عربی و... ( توضیح این نکته در ذیل موضوع «برترین حجاب» در سوال 2 همین کتاب آمده است.)

 هر قوم برای خود پوشش خاصی را به عنوان حجاب داشته و اکنون نیز دارد؛ اما زنان هر قومی که حجاب را از دست دادند، به صورت زن جاهلی برگشتند و مورد سوء استفادههای مختلف قرار گرفته‌اند. حال:

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل (قصاید، عمان سامانی، ش1)

 

منبع: کتاب پنجاه پرسش و پاسخ در مورد چرایی حجاب، خانم شکرانی، ص208

 

کلید واژه ها: تاثیر حجاب محجبه ها بدنام کردن حجاب