۴۶- گویند: بانوان محجبه اُمُل تلقی می‌شوند و مورد تمسخر قرار می‌گیرند! و می‌پرسند آیا با این وضعیت باز هم حجاب لازم است و مانع ترقی و تعالی در دنیای پیشرفته امروز نمی‌شود؟

تعداد بازدید:۲۹۹

گوییم: اگر حقیقت حجاب با دلایل عقلی، نقلی و علمی برای انسان ثابت شود قطعاً مسخره کردن دیگران ارزشی ندارد، به طور مثال اگر به فردی گفته شود برای پیشگیری از عوارض آلودگی هوا باید ماسک بزنی و او مورد تمسخر قرار گیرد، آیا عقلش به او اجازه میدهد ماسک را بردارد و خود را مبتلا به رنج و درد نماید؟! این نیز که گفته شد حجاب مانع پیشرفت می‌شود مغلطه‌ای بیش نیست؛ چرا که حجاب قبل از اسلام هم مطرح بوده و هرگز مانع پیشرفت آن جوامع نبوده است. حتی زمانی که ایران و روم دو ابرقدرت محسوب میشدند، پوشش کامل مردان و بخصوص زنان به عنوان حجاب جزء آیین مذهبی و دولتی آنان محسوب میشد. (برای توضیح بیشتر به پاسخ سوال (11) آیا پوشش وحجاب در ادیان گذشته بوده یا مختص به دین اسلام است؟» رجوع شود.)

 مسلم است که پیشرفت انسانها و جوامع مدیون قدرت مدیریت، تلاش، کوشش و برنامهریزی آن‌ها در زندگی است. حجاب نه تنها مانع پیشرفت و ترقی و تعالی نیست، بلکه برنامه صحیحی است که تلاش مردان و زنان را بهتر و هدفمندتر میسازد؛ زیرا با وجود حجاب عقل مردان به شهوت درگیر نمیشود و زنان نیز در امنیت، رشد و تعالی بهتری مینمایند و خودنمایی و جلوهگری را برای محارم خود به کارمیگیرند.

آنان که به حجاب و پوشش زنان ایراد میگیرند، آیا میگویند پوشش مردان مانع پیشرفت کار آنان است؟ آیا عقل میپذیرد که مردان بدون لباس در محل کار خود حاضر شوند؟ یا میتوانند با هر لباس آزادتر و راحتتر از کت و شلوار، مانند لباس منزل و دمپایی راحت به محل کار خود بروند؟ آیا کارگران صنایع بزرگ برای حفاظت و سلامتی جسم خود، از کلاهها و لباسهای خاص و سخت استفاده نمیکنند؟ پس وقتی حجاب ضامن سلامتی و حفاظت روح بشریت باشد، آیا باز هم مورد تمسخر عقلا قرار خواهد گرفت؟!

حجاب مصونیت برای افراد و جامعه انسانی است؛ هر چند مورد تمسخر نابخردان یا مغرضان قرار گیرد و با رعایت جوانب صحیح آن نه تنها مانع ترقی نیست، بلکه عامل رشد و تعالی فرد و اجتماع بشری است.

 

منبع: کتاب پنجاه پرسش و پاسخ در مورد چرایی حجاب، خانم شکرانی، ص 226

 

 

کلید واژه ها: تمسخر حجاب لزوم حجاب حجاب در اجتماع حجاب و پیشرفت محجبه ها