۵۰- گویند: آیا خدای رحیم و مهربان که خود را بارها به ارحم الراحمینی ستوده است ممکن است بانوان را به خاطر عدم حجاب به دوزخ ببرد! و عذاب کند؟!

تعداد بازدید:۲۷۰

گوییم: در این که یکی از صفات خداوند، «ارحم الراحمین» است هیچ شک و تردیدی وجود ندارد؛ اما صفات حق تعالی متعدد است.(در علم کلام، الهیات و فلسفه به عنوان ثبات ثبوتیه و سلبیه به طور مفصل بحث شده است.) و عدل و عدالت نیز از دیگر صفات خداوندی است. آیا عدالت الهی ایجاب نمی‌کند که پاداش و کیفر بنده مطیع و عاصی متفاوت باشد؟!

وقتی ثابت شد حجاب از اوامر الهی است و بی‌حجابی و بدحجابی مخالفت با دستور خداوند است، آیا بر مبنای عدالت حق تعالی نباید بین آن دو در کیفر و پاداش تفاوت باشد؟!

اگر قرار شود آن کس که حجاب را برای امر الهی رعایت می‌کند، با کسی که نسبت به این امر بی‌تفاوت است در پیشگاه خداوندی یکسان باشد، آیا عدالت الهی زیر سوال نمی‌رود؟!

 نکته‌ی دقیقی در حکم حجاب وجود دارد که در بعضی از احکام نیست، به طور مثال سرپیچی از حکم نماز و روزه، باعث تمرد و گمراهی خود فرد می‌شود؛ اما بیتوجهی و بیدقتی در حکم حجاب نه تنها ضررش متوجه خود فرد متمرد می‌شود، بلکه عامل گمراهی و اغوای دیگران نیز هست. پس گناه بیحجابی یا بد حجابی به طور تصاعدی افزایش مییابد. خود خدا می‌فرماید:

﴿أَ فَنَجْعَلُ اَلْمُسْلِمِینَ کَالْمُجْرِمِین﴾ ﴿ مٰا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ﴾ (سوره قلم، آیات 35 و 36)

آیا مؤمنان را همچون مجرمان قرار می‏دهیم؟ * شما را چه می‌‏شود؟ چگونه داوری می‏کنید؟

چنان‌که که حافظ میگوید:

تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است

 گفـتیم نکـتهای و مکـرر نمیکنیم (دیوان حافظ، غزل 353)

از این رو عاقل، با درایت و زیرکی، به فوائد حجاب و معایب و مضار بی‌حجابی و بدحجابی پی برده و خود را با محاسن تطبیق می‌دهد و فرامین الهی را لباس عمل می‌پوشاند.

دل گفت مرا علم لـدنی هـوس است

تـعلیـمم کــن اگـر تــو را دسـتـرس اسـت

گـفتم که الف، گفت دگـر هیچ مـگو

در خانه اگر کس است یک حرف بس است. (میرزا علی اصطهباناتی شیرازی (فقیر شیرازی))

 

منبع: کتاب پنجاه پرسش و پاسخ در مورد چرایی حجاب، خانم شکرانی، ص 253

 

کلید واژه ها: جزای بی حجابی حجاب الهی